Vedtagelse

Vedtaget af Plan og teknikudvalget den 10. januar 2024.

Tina Tving Stauning Borgmester / Torben Kjærgaard Kommunaldirektør