Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed

Området ligger umiddelbart syd for vejen Haldor Topsøe Park og syd for Novafos´s regnvandsbassin (B920-1). Mod vest ligger virksomheden TGW og mod øst grænser området op til Sillebro Å. Mod syd grænser området op til markerne omkring Kongstedgaard.

 

Lokalplanområdet med nære omgivelser

Eksisterende forhold

Planområdet ligger i det åbne land med landbrugsjord. Området er ubenyttet og ligger hen som brakjord. 

Området ligger i landzone og omfatter matrikelnummer 20 d Oppe Sundby by, Oppe Sundby, samt alle matrikler der udstykkes herfra.