Temaer

Zoneforhold, byudviklingsområder, detailhandel, kulturarv, grundvandshensyn, stationsnærhed.

 

Landbrug, biogas og skovrejsning.

 

Natur- og landskabsbeskyttelse, særlige naturområder, lavbundsareal, kulturhistorie, geologi.

 

Grøn kile, rekreative stier, friluftsanlæg og kolonihaver.

 

Veje, cykelstier, vindmøller, klimasikring, højspændings- og naturgasnet, støj.