Byudvikling

Byzone, sommerhusområde og landzone.

Byudvikling styres med denne rækkefølgeplan.

Generelle principper for planlægning

Drikkevandsinteresser og indvindingsområder.

Byfunktioner skal placeres i stationsnærhedsområder.

Detailhandlen er fordelt på Frederikssund bymidte, bymidterne i Skibby, Slangerup og Jægerspris.

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer

Landsbyernes udvikling som levedygtige bysamfund