Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens fysiske udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år

Strategier og vision for Frederikssund Kommune.

Generelle bestemmelser for arealanvendelsen i Frederikssund Kommune

Specifikke bestemmelser for de enkelte lokalområders anvendelse og bebyggelse mv.

Kommuneplanens opbygning og retsvirkning, forhold til anden planlægning, forudsætninger for kommuneplanen og planlægning siden sidst.

Kommuneplanen kan ændres med et tillæg, hvis et større byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, ønskes fremmet.

Frederikssund Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 og en sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2021-2033.

Byrådet har med denne bekendtgørelse offentliggjort den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.