Planstrategi 2019

En strategi for den kommunale udvikling
Strategien beskriver de overordnede visioner, temaer og mål for kommunens udvikling, herunder for byernes udvikling, det åbne land, infrastrukturen og samspillet mellem forskellige områder.

Se Planstrategi 2019