Gode forbindelser

Frederikssund Kommune er præget af gode forbindelser.
Natur, arbejdspladser, uddannelser, kultur og
hovedstaden er lige ved hånden, og aktive mennesker
indgår forbindelser, der skaber liv og nærvær. Kommunen
bakker op om frivillige og virksomheder, der skaber vækst
og sætter nyt i gang.

Vi satser på nærvær


Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere
tilgængelig. Det tiltrækker indbyggere og turister og
skaber job i lokalområderne. Ny bro, motorvej og Vinge
forbinder os tæt til hovedstaden. Det skal give hele
kommunen et løft, som vi forstår at markedsføre.

Vi satser på synlighed

Kommunen er borgernes, og deres liv og hverdag sætter
dagsordenen for kommunen. Vi udvikler kommunens
service sammen med aktive borgere og fællesskaber.
Kommunen møder borgere og virksomheder med et smil
og går målrettet efter resultatet gennem dialog.


Vi satser på borgere og virksomheder