Planlægning siden sidst

Nedenfor ses listen over kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillæg

 • Tillæg 001: Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby
 • Tillæg 002: Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby
 • Tillæg 003: Nyt boligområde ved Strandvangen
 • Tillæg 006: Bevaringsværdige bygninger i Kvinderup
 • Tillæg 004: Bevaringsværdige bygninger i den historiske del af Slangerup
 • Tillæg 007: Færgevej 61 i Frederikssund
 • Tillæg 010 for etageboliger ved Jernbanegade
 • Tillæg 008 for etagebyggeri på Lærkevej
 • Tillæg 009 Grønt Danmarkskort
 • Tillæg 005 for boliger ved Græse Strandvej - Thorstedlund
 • Tillæg 014 for boliger på Fioma
 • Tillæg 015 Etageboliger ved A. C. Hansensvej og Lærkevej
 • Tillæg 016 Nye boliger i Deltakvarteret, Vinge
 • Tillæg 017 for et boligområde ved Kroghøj
 • Tillæg 018 for rammeområde C 2.1
 • Tillæg 019 for Sommerhuse ved Meransletten
 • Tillæg 022 for telemast ved Kulhusvej 200
 • Tillæg 026 Centerområde ved Kocksvej og Ny Østergade
 • Tillæg 017 for et boligområde  ved Kroghøj
 • Tillæg 028 Erhvervsområde ved Hanghøjvej i Skibby

Lokalplaner

 • 119 Lokalplan for etageboliger ved Lundebjergvej/Kocksvej vedtaget 21-03-2018
 • 116 Lokalplan for etageboliger på Lundebjergvej 4 vedtaget 03-04-2018
 • 117 Lokalplan for dagligvarebutik i Skibby nord vedtaget 30-05-2018
 • 110 Lokalplan for Park Teatret vedtaget 27-06-2018
 • 125 Lokalplan for nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund vedtaget 29-08-2018
 • 113 Lokalplan for Kultur- og Havnebad vedtaget 28-11-2018
 • 118 Lokalplan for Kvinderup vedtaget 04-12-2018
 • 120 Lokalplan for den historiske del af Slangerup vedtaget 28-08-2019
 • 130 Lokalplan for etageboliger på Lærkevej vedtaget 01-10-2019
 • 127 Lokalplan for boliger ved Græse Strandvej - Thorstedlund vedtaget 18-12-2019
 • 136 Lokalplan for fællesmagasin i Vinge vedtaget 29-04-2020
 • 126 Lokalplan for ny boligbebyggelse på Øvej 36 vedtaget 08-09-2020
 • 134 Lokalplan for boligområde i Skibby ved Selsøvej vedtaget 10-03-2020
 • 138 Lokalplan for etageboliger på A. C. Hansensvej og Lærkevej vedtaget 02-04-2020
 • 100 Lokalplan for boligområde ved Morbærvænget i Store Rørbæk vedtaget 26-08-2020
 • 135 Lokalplan for boligområde ved Møllevej i Jægerspris (Elmehøj) vedtaget 02-06-2020
 • 139 Lokalplan for nye boliger i Deltakvarteret, Vinge vedtaget 26-08-2020
 • 129 Lokalplan for en dagligvarebutik på Østergade vedtaget 11-08-2020
 • 142 Lokalplan for Meransletten 2-8 vedtaget 25-11-2020
 • 144 Lokalplan for telemast ved Kulhusvej 200 vedtaget 02-02-2021
 • 137 Lokalplan for nye boliger på Fioma 24-03-2021
 • 147 for etageboliger ved Kocksvej, Ny Østergade og Tværstræde vedtaget 7-9-2021
 • 140 for et boligområde ved Kroghøj vedtaget 27-10-2021
 • 149 Erhvervsområde ved Hanghøjvej 30-11-2021