Varmeforsyning


Redegørelse

Kortene ovenfor viser forsyningsområder og tilslutningspligtområder i Frederikssund Kommune. Disses udstrækning reguleres gennem varmeforsyningslovgivningen. I nogle tilfælde har det vist sig, at registreringen af tilslutningspligtområder er fejlagtig. Der kan f.eks. være tilfælde, hvor tilslutningspligten ikke er pålagt grundejerne korrekt. Der tages derfor forbehold overfor visningen af tilslutningspligtområder. Afklaring af om der er tilslutningspligt på konkrete grunde kan dermed ikke med sikkerhed ske ved at se på kortet, men kræver, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges om tilslutningen er pålagt korrekt gennem lokalplan eller deklaration.

Der gælder jf. tilslutningsbekendtgørelsen en generel ret til dispensation fra tilslutningskravet for bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.