Jordbrugserhverv

Store husdyrbrug og Værdifuldt landbrugsområder.

Fælles biogasanlægs placering.

Udpegning af områder hvor skovrejsning er mulig samt uønsket.