Infrastruktur og Støj

Trafikanlæg omfattet af landsplanlægning.

Eksisterende og planlagte cykelstier.

Retningslinjer for opstilling af vindmøller og solceller.

Det overordnede højspændings- og naturgasnet.

Støjende anlæg og støjbelastet areal.

Produktionsvirksomheder og konsekvensområder omkring erhvervsområder med produktionsvirksomheder.

Klimatilpasning i forbindelse med byudvikling.

Forsyningsområder for fjernvarme og naturgas.