Forudsætninger for kommuneplanlægningen

Sammenlægningen af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner skabte i januar 2007 den nye Frederikssund Kommune. Kommunen har en høj erhvervsfrekvens, en lav ledighed og et varieret erhvervsliv. Arealmæssigt er Frederikssund Kommune den næststørste i Nordsjælland, og giver med sine landskaber let adgang til kyst og natur. Med en beliggenhed mindre end en times kørsel fra København er Frederikssund Kommune en attraktiv bosætningskommune.

Frederikssund Kommune arbejder for, at kommunen skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af Hovedstadsregionen, og et centrum for udvikling af spændende bo-områder og erhvervsudvikling.

Frederikssund Kommune har det største udviklingspotentiale i hele Hovedstadsområdet, idet kommunen i Vinge rummer det største samlede område for bolig- og erhvervsudvikling i regionen på ca. 370 hektar.

Kommunen i tal:

Indbyggertal pr. 1. januar 2021: 45.440

Beskæftigede November 2019: 22.693

Antal km²: 248,63

Kirkeskat 2021: 0,96 %

Kommunalskatteprocent 2021: 25,8 %

Kommunaldækningsafgift; forretningsejendomme 2021: 0 ‰

Kommunalgrundskyld 2021: 32,5 ‰

Data om bolig og erhvervsudvikling

Attraktiv bosætning

Erhvervsudvikling

Befolkningsprognose

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose som det fælles grundlag for den kommunale planlægning, herunder også den årlige budgetlægning. befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forhold i fremtiden. Antagelserne og forudsætningerne kan ændre sig som tiden går, men prognosen er ved udarbejdelsen den bedste vurdering af de kommende års befolkningsudvikling i Frederikssund Kommune.

Befolkningspronoser