Gå til sidens indhold
  Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen.

  Landskab

  Vedligehold, Kystforland, beskyttet landskab, Kulturhistorisk bevaringsværdi mm.
  Værdifuldt kulturmiljø, Fortidsminde - kulturarvsarealer.
  Værdifulde geologiske områder.
  Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
  Beskyttelsesområder for naturområder som omfatter større sammenhængende områder.
  Lavbundarealer der kan genoprettes.
  Nyheder