Gå til sidens indhold
  Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen.

  Landskab

  Vedligehold, Kystforland, beskyttet landskab, Kulturhistorisk bevaringsværdi mm.
  Værdifuldt kulturmiljø, Fortidsminde - kulturarvsarealer.
  Værdifulde geologiske områder.
  Naturbeskyttelsesområder udpeget til Grønt Danmarkskort.
  Lavbundarealer der kan genoprettes.
  Nyheder
  14. januar 2020
  Dans for demensramte
  Der inviteres til dans i Palmehaven på Tolleruphøj for alle demensramte og deres pårørende.
  Dans for demensramte. Foto: Colourbox.