Gå til sidens indhold
  Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen.
  Print
  Frederikssund Kommunes logo

  Byudvikling

  Byzone, sommerhusområde og landzone.
  Byudvikling styres med en rækkefølgeplan.
  Områder til eksisterende og nye byformål.
  Drikkevandsinteresser og indvindingsområder.
  Byfunktioner skal placeres i stationsnærhedsområder.
  Detailhandlen er fordelt på Frederikssund bymidte, bymidterne i Skibby, Slangerup og Jægerspris.
  Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
  Nyheder
  14. januar 2020
  Dans for demensramte
  Der inviteres til dans i Palmehaven på Tolleruphøj for alle demensramte og deres pårørende.
  Dans for demensramte. Foto: Colourbox.