Gå til sidens indhold
  Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen.

  Temaer

  Zoneforhold, byudviklingsområder, detailhandel, kulturarv, grundvandshensyn, stationsnærhed.
  Landbrug, biogas og skovrejsning.
  Natur- og landskabsbeskyttelse, særlige naturområder, lavbundsareal, kulturhistorie, geologi.
  Grøn kile, rekreative stier, friluftsanlæg og kolonihaver.
  Veje, cykelstier, vindmøller, klimasikring, højspændings- og naturgasnet, støj.
  Nyheder