Luftfoto af Frederikssund Kommune, Roskilde Fjord og Isefjorden. Foto: Martin Malmqvist.
Frederikssund Kommunes logo

Temaer

Zoneforhold, byudviklingsområder, detailhandel, kulturarv, grundvandshensyn, stationsnærhed.
Landbrug, biogas og skovrejsning.
Natur- og landskabsbeskyttelse, særlige naturområder, lavbundsareal, kulturhistorie, geologi.
Grøn kile, rekreative stier, friluftsanlæg og kolonihaver.
Veje, cykelstier, vindmøller, klimasikring, højspændings- og naturgasnet, støj.