Luftfoto af Frederikssund Kommune, Roskilde Fjord og Isefjorden. Foto: Martin Malmqvist.
Frederikssund Kommunes logo

Om kommuneplanen

Kommuneplanen er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen.
Plan- og Agenda 21-Strategi, Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Fingerplan mm.
Data om Frederikssund Kommune, som ligger til grund for kommuneplanlægningen.
Kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017.