Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Oplevelse og Fritid

Hensigtsmæssigt placering af friluftsanlæg.
I Fingerplanen er der reserveret grønne områder, som skal sikre, åbent landskab.
Kolonihaver fungerer som et fristed.
Planlagte og eksisterende rekreative stier.