Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Landskab

Vedligehold, Kystforland, beskyttet landskab, Kulturhistorisk bevaringsværdi mm.
Værdifuldt kulturmiljø, Fortidsminde - kulturarvsarealer.
Værdifulde geologiske områder.
Naturbeskyttelsesområder udpeget til Grønt Danmarkskort.
Lavbundarealer der kan genoprettes.