Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Jordbrugserhverv

Store husdyrbrug og Værdifuldt landbrugsområder.
Fælles biogasanlægs placering.
Udpegning af områder hvor skovrejsning er mulig samt uønsket.