Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Infrastruktur og Støj

Trafikanlæg omfattet af landsplanlægning.
Eksisterende og planlagte cykelstier.
Retningslinjer for opstilling af Vindmøller.
Det overordnede højspændings- og naturgasnet.
Støjende anlæg og støjbelastet areal.
Konsekvensområder omkring erhvervområder med produktionsvirksomheder.
Klimasikring i forbindelse med byudvikling.
Tilslutningspligt- og Forsyningsområder.