Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Byudvikling

Byzone, sommerhusområde og landzone.
Byudvikling styres med en rækkefølgeplan.
Områder til eksisterende og nye byformål.
Drikkevandsinteresser og indvindingsområder.
Byfunktioner skal placeres i stationsnærhedsområder.
Detailhandlen er fordelt på Frederikssund bymidte, bymidterne i Skibby, Slangerup og Jægerspris.
Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer