Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Temaer

Zoneforhold, byudviklingsområder, detailhandel, kulturarv, grundvandshensyn, stationsnærhed.
Landbrug, biogas og skovrejsning.
Natur- og landskabsbeskyttelse, særlige naturområder, lavbundsareal, kulturhistorie, geologi.
Grøn kile, rekreative stier, friluftsanlæg og kolonihaver.
Veje, cykelstier, vindmøller, klimasikring, højspændings- og naturgasnet, støj.