Frederikssund Kommunes logo

Planlægning siden sidst

Neden for ses listen over kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg

 • Kommuneplantillæg nr. 001 - Gammel Kulhusvej
 • Kommuneplantillæg nr. 002 - Boliger nord for Dalvejen
 • kommuneplantillæg nr. 003 - Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris
 • Kommuneplantillæg nr. 004 - Snogekær
 • Kommuneplantillæg nr. 005 - Byomdannelsesområde ved Løgimose
 • Kommuneplantillæg nr. 007 - Klimatilpasningsplan
 • Kommuneplantillæg nr. 008 - Solfangeranlæg ved Skuldelev
 • Kommuneplantillæg nr. 010 - Ændring af rækkefølgebestemmelser Vinge Centrum
 • Kommuneplantillæg nr. 011 - Pedersholm 8-10 i Frederikssund
 • Kommuneplantillæg nr. 012 - Vinge Bymidte
 • Kommuneplantillæg nr. 014 - Femhøj
 • Kommuneplantillæg nr. 015 - Bybjerggård
 • Kommuneplantillæg nr. 018 - Håndværksområde ved Skuldelev
 • Kommuneplantillæg nr. 019 - Jomsborgsvej
 • Kommuneplantillæg nr. 022 - Fritidsområde ved Jomsborgsvej
 • Kommuneplantillæg nr. 026 - Forlægning af Onsvedvej
 • Kommuneplantillæg nr. 028 - Idrætsby Frederikssund
 • Kommuneplantillæg nr. 030 - Boliger ved Byvej
 • Kommuneplantillæg nr. 032 - For boligområde ved Strandvangen i Frederikssund
 • Kommuneplantillæg nr. 034 - Ved Fabriksvangen og Raasigvangen
 • Kommuneplantillæg nr. 036 - Centerområde i Lille Blødekvarteret
 • Kommuneplantillæg nr. 038 - For boliger ved Strandvej 2
 • Kommuneplantillæg nr. 039 - Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge
 • Kommuneplantillæg nr. 035 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev
 • Kommuneplantillæg nr. 040 - Udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i et erhvervsområde i Slangerup

Lokalplaner

 • 017 Frederikssund Bymidte - Vedtaget 17. december 2014
 • 47 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015
 • 051 Solfangeranlæg ved Skuldelev - Vedtaget 28. januar 2015
 • 055 Parkeringsforhold i Frederikssund - Vedtaget 29. oktober 2014
 • 060 Ridecenter i Over Dråby - Vedtaget 25. september 2013
 • 062 Offentligt område og tankstation ved Skoven - Vedtaget 26. februar 2014
 • 063 Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris - Vedtaget 29. oktober 2014
 • 064 Parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris - Vedtaget 23. september 2014
 • 065 Boligområde nord for Dalvejen i Vinge - Vedtaget 29. april 2015
 • 066 Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby - Vedtaget 23. september 2014
 • 069 Parcelhusbebyggelse på Ørnestens Vænge - Vedtaget 28. januar 2015
 • 070 Biografcenter i Sillebrocentret - Vedtaget 26. november 2014
 • 072 Boligbebyggelse Gyldenstens Vænge i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015
 • 073 Bevarende lokalplan for Snostrup - Vedtaget 20. april 2016
 • 074 Bybjerggård i Sundbylille - Vedtaget 2. september 2015
 • 075 Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund - Vedtaget 25. marts 2015
 • 076 Vinge Centrum - Vedtaget 14. december 2016
 • 077 Femhøj i Jægerspris - Vedtaget 24. juni 2015
 • 079 Tørslev Renseanlæg - Vedtaget 2. september 2015
 • 082 Vindmølle ved Dalby - Vedtaget 28. oktober 2015
 • 083 Landkolonien Jomsborg - Vedtaget 16. december 2015
 • 085 Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole - Vedtaget 30. marts 2016
 • 087 Sommerhusområde vest for Vellerup by - Vedtaget 23. november 2016
 • 090 Forlægning af Onsvedvej - Vedtaget 4. maj 2016
 • 092 Idrætsby Frederikssund - Vedtaget 25. januar 2017
 • 095 Boliger ved Byvej - Vedtaget 29. marts 2017
 • 099 Omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund - Vedtaget 29. marts 2017
 • 101 Lokalplan for nyt boligområde Oppe Sundby gl. Skole
 • 102 Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev
 • 104 Erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup - Vedtaget 29. marts 2017
 • 107 Boliger ved Fogedgårdsvej - Vedtaget 29. marts 2017
 • 112 Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge
 • 114 Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup
 • 115 Mountaintop