Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Detailhandelanalyse

Formålet med undersøgelsen er at give et beslutningsgrundlag i forbindelse med udviklingen af detailhandlen.
Samlet vurdering, butiksanalyse, forbrug, dækningsgrad og konkurrencesituation.
Muligheder og udfordringer for udvikling af detailhandlen.
Regionale udviklingstendenser, stigende e-handel, udvikling i de fysiske butikker.