Frederikssund Kommunes logo

Befolkning

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose som det fælles grundlag for den kommunale planlægning, herunder også den årlige budgetlægning.
Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forhold i fremtiden. Antagelserne og forudsætningerne kan ændre sig som tiden går, men prognosen er ved udarbejdelsen den bedste vurdering af de kommende års befolkningsudvikling i Frederikssund Kommune.

Befolkningsprognoser