Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Om kommuneplanen

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose som fælles grundlag for den kommunale planlægning.
Kommuneplanen er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen.
Plan- og Agenda 21-Strategi, Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Fingerplan mm.
Kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013.
Frederikssund Kommune har det største udviklingspotentiale i hele Hovedstadsområdet.
Analyse, udviklingsmuligheder, rammebetingelser og sammenfatning.