Spaderne er sat i jorden til spadestik. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Kommuneplan 2017-2029

Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan.
Læs den overordnede vision for Frederikssund Kommune.
Overordnede mål for arealanvendelsen i Frederikssund Kommune
Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling.
Rammerne angiver de generelle og de specifikke rammer for de enkelte områders anvendelse og bebyggelse.
Kommuneplanen kan ændres med et tillæg, hvis et større byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, ønskes fremmet.
Byrådet har den 20. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029.