Hvad er en Kommuneplan?
Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem. 

Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med planen blev indledt i 2015, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Plan- og Agenda 21-strategi 2015 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning. 

Kommuneplanen bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen.

Klik her for at se den Offentlige bekendtgørelse 

John Schmidt Andersen
Borgmester


 

Hvad gælder for mig?