Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Tillæg

Kommuneplantillæg

Kommuneplanlægning er en løbende proces
I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Det må der forventes løbende at opstå behov for f.eks. mindre ændringer af rammerne
for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Dette sker gennem kommuneplantillæg.