Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg

Kommuneplantillæg

Kommuneplanlægning er en løbende proces derfor vil der i planperioden løbende blive udarbejdet en række tillæg til kommuneplanen. Ofte vil tillæggene blive udgivet i forbindelse med en lokalplan - men det er ikke altid.

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode

Gammel Kulhusvej (tillæg nr. 001)
Boliger_nord_for_Dalvejen (tillæg nr. 002)
Seniorlandsby_ved_Hannelundsvej_i_Jægerspris (tillæg nr. 003)
Snogekær (tillæg nr. 004)
Byomdannelsesområde_ved_Løgismose (tillæg nr. 005)
Klimatilpasningsplan (tillæg nr. 007)
Solfangeranlæg_ved_Skuldelev (tillæg nr. 008)
Ændring af rækkefølgebestemmelser Vinge Centrum (tillæg nr. 010)
Pedersholmparken_8-10_i_Frederikssund (tillæg nr. 011)
Femhøj (tillæg nr. 014)

Indkaldelse af idéer og forslag