Rekreative stier

Bestemmelser

  1. Der reserveres mulighed for etablering af planlagte stiforbindelser som vist på kortet.

  2. Ved lokalplanlægning skal planlagte overordnede stiforbindelser fastlægges og indarbejdes og der skal fastlægges linjeføring for "missing links".

  3. Ved lokalplanlægning skal eksisterende stier - herunder strækninger, som indgår i den nationale cykelrute og fjordstien - respekteres.

  4. Ved planlægning af nye større vej- og baneanlæg skal eksisterende og planlagte stier indarbejdes og der skal etableres sikre stipassager over eller under anlæggene.