Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Rekreative stier

Rekreative stier

Bestemmelser

  1. Der reserveres mulighed for etablering af planlagte stiforbindelser som vist på kortet.

  2. Ved lokalplanlægning skal planlagte overordnede stiforbindelser fastlægges og indarbejdes og der skal fastlægges linjeføring for "missing links".

  3. Ved lokalplanlægning skal eksisterende stier - herunder strækninger, som indgår i den nationale cykelrute og fjordstien - respekteres.

  4. Ved planlægning af nye større vej- og baneanlæg skal eksisterende og planlagte stier indarbejdes og der skal etableres sikre stipassager over eller under anlæggene.