Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Kolonihaver : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Hvem gør hvad?
Kommunen administrerer Kolonihaveloven.

Udpegningsgrundlag
Der er ikke udpeget nye arealer til kolonihaveområder, da der er uudnyttede udbygningsmuligheder for kapaciteten i de eksisterende udlagte kolonihaveområder.