Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Grønne kiler : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

Hvem gør hvad?
Grønne kiler i de ydre byfingre aftales jf. landsplandirektivet Fingerplanen mellem staten og kommunerne. Der er i 2016 efter aftale mellem Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Erhvervsstyrelsen udpeget to nye grønne kiler i den ydre Frederikssundsfinger, som optages i Kommuneplanerne og Fingerplanen.