Skovrejsning

Bestemmelser

  1. De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet med skov.

  2. Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne) må der ikke plantes skov.

  3. Inden for det øvrige landområde (neutralområderne) kan der plantes skov.

  4. Arealudpegninger og bestemmelser for skovrejsning gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.