Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Skovrejsning

Skovrejsning

Bestemmelser

  1. De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet med skov.

  2. Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne) må der ikke plantes skov.

  3. Inden for det øvrige landområde (neutralområderne) kan der plantes skov.

  4. Arealudpegninger og bestemmelser for skovrejsning gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.