Biogas

Bestemmelser

 1. Fælles biogasanlæg kan placeres indenfor det udpegede biogasområde, se kortet.

 2. Såvel fælles biogasanlæg som gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i landzonen udenfor det udpegede område.

 3. Ved etablering af fælles biogasanlæg, skal der tages følgende hovedhensyn:

  • Beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag

  Hertil kommer:

  • Natur- og landskabsfredninger, samt beskyttet natur og beskyttet landskab
  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
  • Vej- og tilkørselsforhold
  • Nabohensyn