Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Biogas : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal blandt andet ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ansvaret for at udpege områder til lokalisering af biogasanlæg og ansvaret for at kommune- og lokalplanlægge for biogasanlæg.

Kommunen er VVM-myndighed for biogasanlæg. Etableringen af et biogasanlæg er omfattet af VVM-reglerne og opført på VVM-Bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 10 eller bilag 2 pkt. 12b (anlæg til bortskaffelse af affald). Det betyder, at etableringen af et biogasanlæg er anmeldelsespligtigt i henhold til VVM-reglerne.

Frederikssund Kommune er varmeplanmyndighed, og det er kommunen, der udarbejder varmeforsyningsstrategi og skal godkende de projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Udpegningsgrundlag
Der udpeges et område til lokalisering af biogasanlæg ved Skibby, hvor biogaspotentialet er størst.