Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Biogas

Biogas

Bestemmelser

 1. Fælles biogasanlæg kan placeres indenfor det udpegede biogasområde, se kortet.

 2. Såvel fælles biogasanlæg som gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i landzonen udenfor det udpegede område.

 3. Ved etablering af fælles biogasanlæg, skal der tages følgende hovedhensyn:

  • Beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag

  Hertil kommer:

  • Natur- og landskabsfredninger, samt beskyttet natur og beskyttet landskab
  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
  • Vej- og tilkørselsforhold
  • Nabohensyn