Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Veje og kollektive trafikanlæg

Veje og kollektive trafikanlæg

Bestemmelser

Trafikanlæg omfattet af landsplanlægningen

 1. Der sikres mulighed for anlæg Frederikssundmotorvejen, som vist på kortet (Jævnfør Trafikministerens Vejplan og Fingerplanen).

 2. Der sikres mulighed for anlæg af en ny fjordforbindelse, som vist på kortet.

 3. Der sikres mulighed for etablering af 3. spor på strækningen Frederikssund-Frederiksværk og strækningen Slangerup-Egedal, som vist på kortet (Jævnfør Fingerplanen).

 4. Der sikres mulighed for etablering af en S-togstation i Vinge, som vist på kortet (Jævnfør Fingerplanen).

  Kommunale trafikanlæg

 5. Der sikres mulighed for at etablere:
  • forbindelse fra fjordforbindelsens tilslutningsanlæg ved Vinge til Boulevarden i Vinge
  • en forlægning af Jernbanegade
  • et tilslutningsanlæg til fjordforbindelsen fra Landerslevvej
  • en sydlig adgangsvej til Skibby