Varmeforsyning

Bestemmelser

  1. Ved lokalplanlægning udenfor forsyningsområder, skal der sikres mulighed for ikke-fossil energiforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg, med videre.

  2. Ved lokalplanlægning indenfor forsyningsområder skal der som udgangspunkt gives mulighed for energiforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg, med videre. 

  3. Indenfor forsyningsområder og tilslutningspligtområder kan det undlades at give brede energiforsyningsmuligheder som nævnt i pkt. 2.  

  4. Ved lokalplanlægning indenfor tilslutningspligtområder skal bebyggelse som udgangspunkt kræves tilsluttet energiforsyning i overensstemmelse med tilslutningspligten. Ansøgninger om dispensation fra tilslutningskravet skal dog imødekommes, hvis bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri.  

  5. Ved lokalplanlægning umiddelbart udenfor naturgasforsyningsområder, kan der være mulighed for at blive tilsluttet forsyningen. Tilslutning vil kræve, at naturgasselskabet tilkendegiver at ville levere gassen.