Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Varmeforsyning

Varmeforsyning

Bestemmelser

  1. Ved lokalplanlægning udenfor forsyningsområder, skal der sikres mulighed for ikke-fossil energiforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg, med videre.

  2. Ved lokalplanlægning indenfor forsyningsområder skal der som udgangspunkt gives mulighed for energiforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg, med videre. 

  3. Indenfor forsyningsområder og tilslutningspligtområder kan det undlades at give brede energiforsyningsmuligheder som nævnt i pkt. 2.  

  4. Ved lokalplanlægning indenfor tilslutningspligtområder skal bebyggelse som udgangspunkt kræves tilsluttet energiforsyning i overensstemmelse med tilslutningspligten. Ansøgninger om dispensation fra tilslutningskravet skal dog imødekommes, hvis bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri.  

  5. Ved lokalplanlægning umiddelbart udenfor naturgasforsyningsområder, kan der være mulighed for at blive tilsluttet forsyningen. Tilslutning vil kræve, at naturgasselskabet tilkendegiver at ville levere gassen.