Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen kan ifølge Planlovens § 11b stk. 1, nr. 3 indeholde rammer for bebyggelsesforhold og ifølge § 11b stk. 2 indeholde bestemmelser for "andre forhold".

Baggrundsmateriale
pdf Kommuneplantillæg nr. 007: Klimatilpasningsplan, oktober 2014.pdf (2.7 MB)

pdf Handleplan til klimatilpasningsplan, oktober 2014.pdf (369.9 KB)

Indsatsplan. Forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord, oktober 2015