Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Klimasikring : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen kan ifølge Planlovens § 11b stk. 1, nr. 3 indeholde rammer for bebyggelsesforhold og ifølge § 11b stk. 2 indeholde bestemmelser for "andre forhold".

Baggrundsmateriale
pdf Kommuneplantillæg nr. 007: Klimatilpasningsplan, oktober 2014.pdf (2.7 MB)

pdf Handleplan til klimatilpasningsplan, oktober 2014.pdf (369.9 KB)

Indsatsplan. Forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord, oktober 2015