Højspændings- og naturgasnet

Bestemmelser

  1. Ved de viste højspændings- og naturgastraceer gælder servitutter. Energinet.dk skal høres om byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse indenfor gældende servitutter.

  2. Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindrer etablering af planlagte anlæg vist på kortet.