Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Højspændings- og naturgasnet

Højspændings- og naturgasnet

Bestemmelser

  1. Ved de viste højspændings- og naturgastraceer gælder servitutter. Energinet.dk skal høres om byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse indenfor gældende servitutter.

  2. Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindrer etablering af planlagte anlæg vist på kortet.