Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Cykelstier : Redegørelse

Redegørelse

Det regionale cykelstinet er primært rettet mod at tilgodese hurtigst mulig cykeltransport og ligger ofte langs de større veje. Stierne skal sikre gode muligheder for at vælge cyklen som dagligt transportmiddel, også på tværs af kommunegrænser.
Frederikssund Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Frederikssundfingeren, Herlev, Ballerup og Egedal, udviklet en fælles cykelstrategi ”Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren”, der skal medvirke til, at cyklisterne får stadig bedre vilkår. Strategien fastlægger visioner, mål og indsatsområder for den fælles indsats de kommende år. Strategien indeholder et overordnet rutenet. En vigtig del af dette rutenet er en ny hurtigrute langs S-banen, en såkaldt cykelsupersti.

Udover det regionale stinet mellem byerne er det væsentligt, at byerne internt indrettes med sammenhængende og velfungerende stisystemer, som giver gode muligheder for at bruge cyklen som et miljøvenligt og sundt alternativ til biltransport. Der skal være gode muligheder for at bruge cyklen til den daglige transport til arbejde, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter med videre. Det regionale stinet er således kun en lille del af det samlede stinet og bestemmelserne for de regionale stier er kun en lille del af den samlede planlægning på vej- og stiområdet.

Frederikssund Kommune finder, at der mangler en god plan for, hvordan cyklister på rute 53 (statsvej) skal passere Skibby og Gerlev. Frederikssund Kommune har gjort Vejdirektoratet opmærksom på, at der mangler cykelstier på disse statslige vejstrækninger. Såfremt cyklister, som passerer Skibby ønskes ført væk fra statsvejen og gennem Skibby, bør Vejdirektoratet etablere sikrede krydsninger af statsvejen.