Cykelstier

Bestemmelser

  1. Der sikres mulighed for etablering af cykelstier som vist på kortet. De planlagte stier er på kortet vist med en principiel linjeføring. Byggeri og anlæg må ikke hindre etablering af de angivne planlagte stier.

  2. Frederikssund Kommune og den statslige vejmyndighed skal sikre sammenhæng mellem cykelstinettet på statsvejene og det kommunale cykelstinet.

  3. Strækninger i cykelstinettet skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, for eksempel ved hjælp af en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling.

  4. Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning som udgangspunkt indarbejde cykelstier med sikret skæring af nye statsanlæg.