Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Cykelstier

Cykelstier

Bestemmelser

  1. Der sikres mulighed for etablering af cykelstier som vist på kortet. De planlagte stier er på kortet vist med en principiel linjeføring. Byggeri og anlæg må ikke hindre etablering af de angivne planlagte stier.

  2. Frederikssund Kommune og den statslige vejmyndighed skal sikre sammenhæng mellem cykelstinettet på statsvejene og det kommunale cykelstinet.

  3. Strækninger i cykelstinettet skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, for eksempel ved hjælp af en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling.

  4. Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning som udgangspunkt indarbejde cykelstier med sikret skæring af nye statsanlæg.